where can touch in woman body

where can touch in woman body

எங்கே தொட்டால் பெண்களுக்கு உணர்ச்சி அதிகரிக்கும்?
அறையின் மிகச்சிறந்த ஆயுதம் ஸ்பரிசம். தொட்டு தொட்டு ஸ்ருதி கூட்டுவதன் மூலம்தான் அருமையான ஸ்வரத்தை பெறமுடியும். படுக்கை அறையில் மனைவியை சரியாக கையாளத் தெரிந்தவன் கைதேர்ந்த சிற்பி போலத்தான். பதமாக பார்த்து பார்த்து செதுக்கினால்தான் அழகான சிற்பத்தை பெறமுடியும். ...
Comments Off on எங்கே தொட்டால் பெண்களுக்கு உணர்ச்சி அதிகரிக்கும்?