Vodafone அறிமுகம் செய்யும் Smart Ultra 6 கைப்பேசி

Vodafone அறிமுகம் செய்யும் Smart Ultra 6 கைப்பேசி

vodafone-smart-ultra-6-615x485
தொழில்நுட்பம்
Vodafone நிறுவனம் Smart Ultra 6 எனும் 5.5 அங்குல அளவுடையதும், 1920 x 1080 Pixel Resolution உடையதுமான தொடுதிரையினைக் கொண்ட ஸ்மார்ட் கைப்பேசியினை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. இக்கைப்பேசியில் 64-bit Snapdragon 615 octa core processor, ...
Comments Off on Vodafone அறிமுகம் செய்யும் Smart Ultra 6 கைப்பேசி

vodafone-smart-ultra-6-615x485
தொழில்நுட்பம்
Vodafone நிறுவனம் Smart Ultra 6 எனும் 5.5 அங்குல அளவுடையதும், 1920 x 1080 Pixel Resolution உடையதுமான தொடுதிரையினைக் கொண்ட ஸ்மார்ட் கைப்பேசியினை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. இக்கைப்பேசியில் 64-bit Snapdragon 615 octa core processor, ...
Comments Off on Vodafone அறிமுகம் செய்யும் Smart Ultra 6 கைப்பேசி