Vaanavil Vaazhkai Movie

Vaanavil Vaazhkai Movie

வானவில் வாழ்க்கை
தமிழில் படங்களில் என்றும் இசைக்கு என்று தனி மரியாதை உண்டு. அந்த வகையில் முழுக்க முழுக்க இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்த படங்கள் கொஞ்சம் குறைவு தான். ஜேம்ஸ் வசந்தன் அடிப்படையில் ஒரு இசையமைப்பாளர் என்பதால், இசைக்கு முக்கியத்துவம் ...
0