Samsung Galaxy S7 ஸ்மார்ட் கைப்பேசி தொடர்பான தகவல் வெளியானது

Samsung Galaxy S7 ஸ்மார்ட் கைப்பேசி தொடர்பான தகவல் வெளியானது

s7_001-615x463
தொழில்நுட்பம்
சம்சுங் நிறுவனம் இறுதியாக Samsung Galaxy S6 மற்றும் Samsung Galaxy S6 Edge ஆகிய இரு கைப்பேசிகளை அறிமுகம் செய்திருந்தது. இக் கைப்பேசிகள் மக்கள் மத்தியில் சிறந்த வரவேற்பைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து Samsung Galaxy S7 எனும் ...
Comments Off on Samsung Galaxy S7 ஸ்மார்ட் கைப்பேசி தொடர்பான தகவல் வெளியானது