pregnancy destroy methods

pregnancy destroy methods

இயற்கை முறையில் கருவைக் கலைக்க வழிகள்
எதிர்பாராத நேரத்தில் கருத்தரிக்கும் போது, அக்கருவை கலைக்க முற்படுவார்கள். அப்படி கருவை கலைக்க நினைக்கும் போது, எந்த ஒரு பக்கவிளைவும் இல்லாமல், எதிர்காலத்தில் கருத்தரிக்க நினைக்கும் போது எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் ஏற்படுத்தாதவாறு சரியான முறையைக் கையாள வேண்டும். ...
Comments Off on இயற்கை முறையில் கருவைக் கலைக்க வழிகள்