medical tips for man

medical tips for man

உங்கள் ஆண்குறியை வலுபடுத்த வேண்டுமா? இதெலாம் பண்ணுங்க..!
உங்கள் ஆண்குறியை வலுபடுத்த கடைப் பிடிக்க வேண்டிய பழக்கங்கள் 01. மனஅழுத்தம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியுடன் இருங்கள்.. 02. உயத்திற்கேற்ற உடல் எடையை பராமரியுங்கள்.. 03. தினசரி குறைந்த பட்சம்.. ஆறு மணி நேரத்திற்கு மேல் எட்டுமணி நேரம்வரை நன்றாக ...
Comments Off on உங்கள் ஆண்குறியை வலுபடுத்த வேண்டுமா? இதெலாம் பண்ணுங்க..!