lovers killed the mother

lovers killed the mother

காதலனுடன் உறவு கொண்டு கற்பமானதை கண்டித்த பெற்ற தாயை, காதலனுடன் சேர்த்து ஹொட்டலில் கொலை செய்து விட்டு சடலத்தை சுட்கேசில் அடைத்து தப்பிக்க முயன்ற மகள்
குற்ற உணர்வே இல்லாமல் மகள் செய்யும் காரியத்தை பாருங்கள்… தனக்கு உயிர் கொடுத்த தாயின் உயிரை எடுக்கும் அளவிற்கு இவர்களை துண்டியது எது ? ...
0