kiss and health tips

kiss and health tips

நச்சுன்னு ஒரு ‘இச்’ கொடுத்தால் 80 மில்லியன் பாக்டீரியா பரவுதாம்: உஷார்!
தம்பதிகள் முத்தம் கொடுக்கையில் 80 மில்லியன் பாக்டீரியா பரவுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். நெதர்லாந்தின் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் அப்ளைட் சயின்டிபிக் ரிசர்ச் குழு முத்தம் கொடுப்பதால் பாக்டீரியாக்கள் பரவுவது பற்றி ஆய்வு செய்தது. அந்த குழு 21 தம்பதிகளிடம் அவர்களின் ...
Comments Off on நச்சுன்னு ஒரு ‘இச்’ கொடுத்தால் 80 மில்லியன் பாக்டீரியா பரவுதாம்: உஷார்!