Kaamasuthra sex tips

Kaamasuthra sex tips

நீண்ட நேர இன்பத்துக்கு காமசூத்திரம் கூறும் வழிமுறை
தாம்பத்ய உறவில் ஆணும், பெண்ணும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில முக்கிய அம்சங்களை காமசூத்திரம் தெள்ளத்தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறது. குரல் நன்றாக இருப்பதற்கு சில விதிமுறைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதாவது,. ஜாதிக்காய், ஏலக்காய், திப்பிலி, வெட்டிவேர், பழைய பழச்செடியின் இலை இவற்றை ...
Comments Off on நீண்ட நேர இன்பத்துக்கு காமசூத்திரம் கூறும் வழிமுறை