Iphone or Android phone

Iphone or Android phone

ஐபோன் வாங்கலாமா, ஆன்டிராய்டு வாங்கலாமா?
ஐபோனை விட ஆன்டிராய்டு போனினை ஏன் வாங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் இங்கு நீங்கள் பார்க்க இருக்கின்றீர்கள். இங்கு ஆன்டிராய்டு இயங்குதளம் பயன்படுத்த ஏன் சிறந்தது என்பதை குறிப்பிடும் அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. கீழ் வரும் ஸ்லைடர்களில் ஐபோனை ...
0