iPhone 7 கைப்பேசி இப்படித்தான் இருக்குமாம்?

iPhone 7 கைப்பேசி இப்படித்தான் இருக்குமாம்?

iphone7_002-615x457
தொழில்நுட்பம்
அப்பிள் நிறுவனம் இறுதியாக அறிமுகம் செய்த iPhone 6 மற்றும் iPhone 6 Plus ஆகிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசிகள் சிறந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. எனினும் அப்பிள் நிறுவனம் ஒவ்வொரு வருடமும் தனது புதிய வடிவிலமைந்து iPhone கைப்பேசிகளை அறிமுகம் ...
Comments Off on iPhone 7 கைப்பேசி இப்படித்தான் இருக்குமாம்?