iPhone 6 கைபேசிகளை பாதுகாக்கும் நீர் உட்புகாத மின்கல கவசம்

iPhone 6 கைபேசிகளை பாதுகாக்கும் நீர் உட்புகாத மின்கல கவசம்

iPhone 6 கைபேசிகளை பாதுகாக்கும் நீர் உட்புகாத மின்கல கவசம்
அப்பிள் நிறுவனத்தினால் அண்மையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட iPhone 6 ஸ்மார்ட் கைப்பேசியானது மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பினை பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் குறித்த கைப்பேசியினை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு துணைச் சாதனங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் வரிசையில் தற்போது ...
Comments Off on iPhone 6 கைபேசிகளை பாதுகாக்கும் நீர் உட்புகாத மின்கல கவசம்