interview of sunny leone

interview of sunny leone

‘கடந்த காலத்தை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை..’ – கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லியோனுடன் ஒரு கலகல பேட்டி…
பாலிவுட் ‘கவர்ச்சி பாம்’ சன்னி லியோனுடன் ஒரு கலகல பேட்டி… உங்கள் வாழ்வில் மறக்கமுடியாத தருணம்? தனிப்பட்ட ரீதியில் என்று பார்த்தால், எனது திருமணம். என் வாழ்வின் அழகான நாள் அது. தொழில்ரீதியாகப் பார்த்தால், நான் இந்தி சினிமாவில் ...
Comments Off on ‘கடந்த காலத்தை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை..’ – கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லியோனுடன் ஒரு கலகல பேட்டி…