igital video recorder

igital video recorder

அந்தரங்களை படமெடுக்கும் கமெராக்களால் அதிர்ச்சி : ஓர் எச்சரிக்கை
பொக்கிஷமாக பயன்படுத்தப்படும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை படமெடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதே கமெராக்கள். ஆனால் மாறிவரும் நவீன தொழில்நுட்பம் பல ஆபத்துகளையும் கூடவே அழைத்து வருகிறது. அதிலும் கமெராக்கள் மூலம் தற்போது எழும் பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. ...
0