husband and wife tips

husband and wife tips

எல்லா ஆண்களும் இத புரிஞ்சு நடந்துகிட்டா லைவ் சூப்பரா இருக்கும்..மனைவியின் ஆசையை புரிந்து கொள்ளுங்கள்..
பெண்கள் அவர்களது கணவர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது அன்பும், அக்கறையும். பிள்ளைகள் பெற்றெடுத்த பின்னும் கூட, தங்களை ஒரு குழந்தைப் போல கணவர்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என நினைப்பார்கள் பெண்கள். இந்த இடத்தில் தான் பல ஆண்கள், அவர்களது ...
0