how to stop fast charge in smart phone

how to stop fast charge in smart phone

ஸ்மார்ட்போனில் பேட்டரி சார்ஜ் சீக்கிரம் தீருவதை தவிர்க்க சூப்பர் டிப்ஸ்!
இன்றைய காலகட்டத்தில் இளசுகளின் கைகளை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஸ்மார்ட்போன்கள். இவ்வகையான போன்களில் பெரும்பாலான நபர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனை பேட்டரி சார்ஜ் சீக்கிரம் தீர்ந்து விடுவது தான், இதனை தவிர்க்க சில விடயங்களை பின்பற்றினாலே போதும். ஸ்மார்ட்போனில் பேட்டரி விரைவில் ...
Comments Off on ஸ்மார்ட்போனில் பேட்டரி சார்ஜ் சீக்கிரம் தீருவதை தவிர்க்க சூப்பர் டிப்ஸ்!