France board competition

France board competition

அதிசயமான படகோட்டப் போட்டி !!
பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள Dordogne நதியில் 77 பேர் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் படகு செலுத்திய கண்கவர் காட்சியே இதுவாகும். ...
0