flight without petrol

flight without petrol

சூரிய ஒளிச் சக்தியில் உலகை வலம் வருகிறது Solar Impulse 2 விமானம்
முற்றிலும் சூரிய ஒளிச் சக்தியைக் கொண்டு இயங்கும் Solar Impulse 2 விமானம் நேற்று காலை 7:12 ற்கு அபூதாபியிலிருந்து புறப்பட்டு 6000 மீற்றர் உயரத்தில் பறந்தது. இந்த விமானம் வேறெந்த எரிபொருளையும் பயன்படுத்தாதவில்லை.     13 ...
0