Bret Lee's indian movie

Bret Lee’s indian movie

கிரிக்கெட் வீரர் பிரட்லீ நடிக்கும் சினிமா ”(UNINDIAN)”
கிரிக்கெட் வீரர் பிரட்லீ நடிக்கும் சினிமா ”(UNINDIAN)” அவுஸ்ரேலியாவின் முன்னாள் புயல்வேக வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரட்லீ இந்தியாவை மையப்படுத்திய (UNINDIAN) ”இந்தியன் அல்லாதவன்” என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த திரைப்படத்தின் புகைப்படம் முதல் முறையாக வெளியிடபட்டு உள்ளது. ...
0