Ajith and song writer

Ajith and song writer

அஜித்தால் அழுத பிரபல பாடலாசிரியர்
தமிழ் சினிமாவில் திரைப்பிரபலங்கள் பலருக்கும் அஜித் தான் பேவரட். அப்படியிருக்க ஒரு பாடலாசிரியர் சமீபத்தில் அஜித்தால் அழுதுள்ளார் என்றால் நம்புவீர்களா? நீங்கள் நினைப்பது போல் இல்லை. டங்காமாரி, டண்டனக்கா போன்ற ஹிட் பாடல்களை எழுதிய ரோகேஷ் தீவிர அஜித் ...
Comments Off on அஜித்தால் அழுத பிரபல பாடலாசிரியர்