Advantages of daily sex

Advantages of daily sex

தினமும் உடலுறவு கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!!!
சொன்னா நம்பமாட்டீங்க… திருமணமான புது தம்பதிகள் எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருப்பாங்கன்னு தெரியுமா? ஆம், அதற்கு காரணம் திருமணமான ஆரம்ப காலத்தில் தினமும் உடலுறவு கொள்வது தான். நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உடலுறவு கொள்கிறோமோ, அவ்வளவுக்கு அளவு உடலுறவானது ஆரோக்கியமாகவும், ...
0