Actress Gehana Vasisth

Actress Gehana Vasisth

ஆடையில்லாமல் போஸ்.. ஒரே ஒரு குறும்படத்திற்காக 72 முறை லிப் கிஸ்.
தேசியக்கொடியை உடலில் போர்த்திக்கொண்டு ஆடையில்லாமல் போஸ் கொடுத்து பெரும் பரபரப்பையே உண்டாக்கியவர் நடிகை கெஹனா வசிஸ்த் (gehana vasisth). இந்த போஸுக்காக சமூக அமைப்புகளிடம் பொது இடத்தில் அடிகூட வாங்கியுள்ளார். மேலும், ஒரே ஒரு குறும்படத்திற்காக 72 முறை ...
0