aarthi-puri-2kathaikal

aarthi-puri-2kathaikal

download5
அந்தரங்கம்
  உடலுறவின் மூலம் ஒருவர் அடையும் இன்பத்தை சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. அப்படிப்பட்ட இன்பத்தைத் தரும் உடலுறவில் ஈடுபடும் முன் பெண்கள் ஒருசில செயல்களைப் பின்பற்றி வந்தால், நிச்சயம் உறவில் ஈடுபடும் போது குதூகலம் அடைய முடியும். முத்தம் ...
Comments Off on தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் முன் ஒவ்வொரு பெண்ணும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டிய விஷயங்கள்

condomusingmethod1
அந்தரங்கம்
  காண்டம் உபயோகித்தாலும் மோசமில்லை… ஆய்வில் தகவல் உறவின் போது காண்டம் உபயோகித்தால் ஆண்களுக்கு எழுச்சியில் பிரச்சினை வரும் என்ற வாதத்தை தகர்த்துள்ளது புதிய ஆய்வு முடிவு ஒன்று. ஆணுறை அணிந்தாலும், அணியாவிட்டாலும் ஆண்களுக்கு உறுப்பு எழுச்சி இயல்பாகவே ...
Comments Off on காண்டம் உபயோகித்தாலும் மோசமில்லை…

unnamed-400x211
அந்தரங்கம்
ஆங்கில மருத்துவர்கள் சுயஇன்பம் நல்லது என்று சொல்வது அவரை போன்ற மருத்துவர்களுக்கு பிற்கால வருமானமே இன்று பாலியல் பாதிப்பால் ஆங்கில மருத்துவர்களை நாடி செல்லும் 75% ஆண்கள் , ஆண் குறி சிறியது,விந்து முந்துதல்,விரைப்பின்மை போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நாடி ...
Comments Off on சுயஇன்பம் செய்யும் முறை

aarthi-puri-2
அந்தரங்கம்
  கலவியை பொருத்தவரை புணர்ச்சியில் நீடிக்கும் காலமானது ஆரம்பத்தில் பெண்களுக்கு நீண்ட நேரமாகவும், ஆண்களுக்கு குறைந்த காலமாகவும் இருக்கும். பிறகு நாளாக நாளாக அதாவது தொடர்ந்து கலவியில் ஈடுபடுவதால் ஆண்களுக்கு விந்து வெளிப்படுதல் தாமதமாகும். பெண்களுக்கு போக காலம் ...
Comments Off on கலவியை பொருத்தவரை புணர்ச்சியில் நீடிக்கும் காலம்