9ம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்த சக மாணவர்கள்9ம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்த சக மாணவர்கள்

9ம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்த சக மாணவர்கள்9ம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்த சக மாணவர்கள்

rape-child
சமூக சீர்கேடு
உத்திரப்பிரதேசத்தில் சக மாணவர்களால் 9ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை உண்டாக்கியுள்ளது. உத்திரப்பிரதேச மாநிலம் டங்காவூர் நகரில், 9ம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் நேற்று மார்க்கெட்டிற்கு சென்றிருந்தார். அப்போது மாணவி படிக்கும் அதே பள்ளியில் ...
Comments Off on 9ம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்த சக மாணவர்கள்

rape-child
சமூக சீர்கேடு
உத்திரப்பிரதேசத்தில் சக மாணவர்களால் 9ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை உண்டாக்கியுள்ளது. உத்திரப்பிரதேச மாநிலம் டங்காவூர் நகரில், 9ம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் நேற்று மார்க்கெட்டிற்கு சென்றிருந்தார். அப்போது மாணவி படிக்கும் அதே பள்ளியில் ...
Comments Off on 9ம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்த சக மாணவர்கள்