8-ம் வகுப்பு மாணவியை கடத்தி கற்பழித்த தலைமை ஆசிரியர் கைது

8-ம் வகுப்பு மாணவியை கடத்தி கற்பழித்த தலைமை ஆசிரியர் கைது

Minor-rape
சமூக சீர்கேடு
மத்திய பிரதேச மாநிலம் நீமுச் மாவட்டம் சோகன்கேடா கிராமத்தில் உள்ள அரசு நடு நிலைப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தவர் கமலேஷ் குஜ்ராதி கடந்த ஒன்றரை வருடத்திற்கு முன் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ஒரு வரை விரும்பி ...
Comments Off on 8-ம் வகுப்பு மாணவியை கடத்தி கற்பழித்த தலைமை ஆசிரியர் கைது

Minor-rape
சமூக சீர்கேடு
மத்திய பிரதேச மாநிலம் நீமுச் மாவட்டம் சோகன்கேடா கிராமத்தில் உள்ள அரசு நடு நிலைப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தவர் கமலேஷ் குஜ்ராதி கடந்த ஒன்றரை வருடத்திற்கு முன் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ஒரு வரை விரும்பி ...
Comments Off on 8-ம் வகுப்பு மாணவியை கடத்தி கற்பழித்த தலைமை ஆசிரியர் கைது