8 ஆம் எண் கெட்ட சகுனமா?... தெரிஞ்சிக்கோங்க மக்களே!...

8 ஆம் எண் கெட்ட சகுனமா?… தெரிஞ்சிக்கோங்க மக்களே!…

door_number_002.w540
Videos
  மூடநம்பிக்கைகள் பலவிதம் உண்டு; அதில் ஒன்று இவ்வகை எண் மூடநம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை இல்லாத இடத்தில் மூடநம்பிக்கை நிறைந்து இருக்கும். சிலர் தன்பெயரில் கூட ஓர் எழுத்தைக் கூட்டியோ அல்லது குறைத்தோ மாற்றியமைப்பதுண்டு. கடவுள்தான் எல்லாவற்றையும் படைத்தார் என்று ...
Comments Off on 13 ஆம் எண், 8 ஆம் எண் கெட்ட சகுனமா?… தெரிஞ்சிக்கோங்க மக்களே!…