55 தடவைகள் திருமணம் செய்த 50 வயது பெண்!

55 தடவைகள் திருமணம் செய்த 50 வயது பெண்!

50-zear-womem-gets-55-marrieds
வினோதங்கள்
ஆபிரிக்காவின் வட பிராந்தியத்திலுள்ள மௌரிட்டானியா எனும் நாட்டைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் 55 தடவைகள் தான் திருமணம் செய்துகொண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். திருமணம் செய்யாத பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் ஒன்றாக மௌரிட்டானியா உள்ளது. ஆனால், 50 வயதான ...
Comments Off on 55 தடவைகள் திருமணம் செய்த 50 வயது பெண்

55 தடவைகள் திருமணம் செய்த 50 வயது பெண்!
ஆபிரிக்காவின் வட பிராந்தியத்திலுள்ள மௌரிட்டானியா எனும் நாட்டைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் 55 தடவைகள் தான் திருமணம் செய்துகொண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். திருமணம் செய்யாத பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் ஒன்றாக மௌரிட்டானியா உள்ளது ஆனால், 50 வயதான ...
Comments Off on 55 தடவைகள் திருமணம் செய்த 50 வயது பெண்!