5300 வயது பனிமனிதன் பேசுவது தமிழா?

5300 வயது பனிமனிதன் பேசுவது தமிழா?

oild-man
பல்சுவை
ஆஸ்திரியா-இத்தாலி நாட்டின் எல்லையில் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் ஆல்ப்ஸ் மலையில் உள்ளது டைசென்ஜாக் என்கிற சிகரம். இங்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் செப்டம்பர் மாதம் 19-ம் தேதி மதியம் 1.30 மணியளவில் இரண்டு ஜெர்மன் சுற்றுலாவாசிகள் உலகையே அசத்தப்போகும் ...
Comments Off on 5300 வயது பனிமனிதன் பேசுவது தமிழா?