5 நிமிடங்களில் தேங்காய் நார் உரிக்கும் நாய்

5 நிமிடங்களில் தேங்காய் நார் உரிக்கும் நாய்

dog-coco
வினோதங்கள்
கேரள மாநிலம் பத்தினம்திட்டா மாவட்டம் ஓமலூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோய் டேனியல். இவரிடம் 2 வயது நிரம்பிய பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த ஆண் நாய் உள்ளது. இதற்கு அவர் பிரெஞ்சு மாஷிப் என்று பெயர் சூட்டி உள்ளார். அது ...
Comments Off on 5 நிமிடங்களில் தேங்காய் நார் உரிக்கும் நாய்

dog-coco-615x410
வினோதங்கள்
கேரள மாநிலம் பத்தினம்திட்டா மாவட்டம் ஓமலூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோய் டேனியல். இவரிடம் 2 வயது நிரம்பிய பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த ஆண் நாய் உள்ளது. இதற்கு அவர் பிரெஞ்சு மாஷிப் என்று பெயர் சூட்டி உள்ளார். அது ...
Comments Off on 5 நிமிடங்களில் தேங்காய் நார் உரிக்கும் நாய்