5 ஆண்டுகள் ஆயுளைக் கூட்டும் ரகசியம்…

5 ஆண்டுகள் ஆயுளைக் கூட்டும் ரகசியம்…

couple-500x500
மருத்துவம்
புகைப் பிடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்தினால், ஆயுள் நீடிக்கும் என்பதைப் போல, வயோதிகக் காலங்களில் தொடர்சியாக உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவர் தமது ஆயுளை அதிகரித்துக்கொள்ள முடியும் என்று, ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். நோர்வேயில், 5,700 வயோதிக ஆண்கள் மத்தியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ...
Comments Off on 5 ஆண்டுகள் ஆயுளைக் கூட்டும் ரகசியம்…