400 யுவதிகள் காதலர் தினத்தில் கன்னித் தன்மை இழப்பு !

400 யுவதிகள் காதலர் தினத்தில் கன்னித் தன்மை இழப்பு !

loves1-300x150
சமூக சீர்கேடு
இலங்கையில் 21 வயதிற்குட்பட்ட 9,400 யுவதிகள் காதலர் தினத்தில் கன்னித் தன்மையை இழக்கின்றனர் என ஆய்வின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், காதலர் தினத்தில் 4500 ரூபாவுக்குட்பட்ட அறைகளில் 80 சதவீதம் காதல் ஜோடிகளுக்காக முன்பதிவு செய்துகொள்ளப்படுவதாகவும் தெரிய வருகிறது. ...
Comments Off on 9,400 யுவதிகள் காதலர் தினத்தில் கன்னித் தன்மை இழப்பு !