40 தொடக்கத்தில் ஆண்களுக்கும் வரும் நோய்கள்

40 தொடக்கத்தில் ஆண்களுக்கும் வரும் நோய்கள்

images22-615x378
மருத்துவம்
ஆண்களில் 15 வயதில் மது மற்றும் சிகரெட் பழக்கம் ஆரம்பித்தவர்களுக்கு, 40 வயதில் கல்லீரல் சிதைவடைய ஆரம்பிக்கும். கண் பார்வை மங்கும். நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி பெருமளவு குறையும். நுரையீரல் செயல்திறன் குறையும். சிலருக்கு நுரையீரலிலும், தொண்டையிலும் புற்றுநோய் ...
Comments Off on 40 தொடக்கத்தில் ஆண்களுக்கும் வரும் நோய்கள்