40 ஆண்டுகளாக சிரிக்கவே இல்லை! பிரிட்டனின் அதிசய பெண்மணி

40 ஆண்டுகளாக சிரிக்கவே இல்லை! பிரிட்டனின் அதிசய பெண்மணி

3128686697123864344
வினோதங்கள்
பிரிட்டனை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக சிரிக்காமல் வாழ்ந்து வருகிறார். பிரிட்டனை சேர்ந்த பெண் டெஸ் கிறிஸ்டியன்(வயது 50). இவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக சிரிப்பதே இல்லையாம், சிரிப்பதால் முகத்தில் சுருக்கம் வரும் என்பதால் சிரிக்காமல் ...
Comments Off on 40 ஆண்டுகளாக சிரிக்கவே இல்லை! பிரிட்டனின் அதிசய பெண்மணி

3128686697123864344
வினோதங்கள்
பிரிட்டனை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக சிரிக்காமல் வாழ்ந்து வருகிறார். பிரிட்டனை சேர்ந்த பெண் டெஸ் கிறிஸ்டியன்(வயது 50). இவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக சிரிப்பதே இல்லையாம், சிரிப்பதால் முகத்தில் சுருக்கம் வரும் என்பதால் சிரிக்காமல் ...
Comments Off on 40 ஆண்டுகளாக சிரிக்கவே இல்லை! பிரிட்டனின் அதிசய பெண்மணி