4 மாணவர்களுடன்

4 மாணவர்களுடன்

5e977f9064654b1ae662b2b6fbcf857a
ஹாட் கிசு கிசு
கண்டி , மகாவலி கங்கையின் , கலிகமுவ ஆற்றுப் பகுதியில் நீராட வந்த பேராதெனிய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் 5 பேர் பிரதேசவாசிகளால் பொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.பொது இட த்தில் தரக்குறைவான முறையில் நடந்துகொண்டதாலேயே அவர்கள் பொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அறியப்படுகிறது. ...
Comments Off on 4 மாணவர்களுடன், பொது இடத்தில் அநாகரிகமாக நடந்துகொண்ட மாணவி !