36 வயதுப் பெண்ணை அம்மாவாக்கிய 11 வயது சிறுவன்!

36 வயதுப் பெண்ணை அம்மாவாக்கிய 11 வயது சிறுவன்!

36 வயதுப் பெண்ணை அம்மாவாக்கிய 11 வயது சிறுவன்!
நியூசிலாந்தில் 36 வயதுப் பெண்ணை கர்ப்பமாக்கியுள்ளான் 11 வயது சிறுவன். தன்னுடன் படிக்கும் தோழனின் அம்மாவைத்தான் இவன் கர்ப்பமாக்கி ஒரு குழந்தைக்கும் தந்தையாகியுள்ளான். இதையடுத்து அந்தப் பெண் மீது கற்பழிப்பு வழக்குத் தொடர வேண்டும் என்று அந்த நாட்டில் ...
Comments Off on 36 வயதுப் பெண்ணை அம்மாவாக்கிய 11 வயது சிறுவன்!