3300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பெண்ணின் உடல் கண்டுபிடிப்பு

3300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பெண்ணின் உடல் கண்டுபிடிப்பு

eqyptian_women_found_002
வினோதங்கள்
எகிப்தில் 3,300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த பெண்ணின் உடலை, தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். எகிப்தின் புராதன நகரமான அமரானாவில் நடைபெற்று வரும் அகழ்வாராய்வில், அந்தப் பெண்ணின் உடல் கிடைத்துள்ளது. அந்தப் பெண்ணின் உடல், “மம்மி’யாகப் பாதுகாக்கப்படவில்லை எனவும், ஒரு ...
Comments Off on 3300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பெண்ணின் உடல் கண்டுபிடிப்பு