300 ஆண்டுகளாக பேய்கள் மட்டுமே வசிக்கும் கிராமம்

300 ஆண்டுகளாக பேய்கள் மட்டுமே வசிக்கும் கிராமம்

300-yrs-ghost-village
வினோதங்கள்
நவீன அறிவியல் வசதிகள் நிறைந்த இந்த காலத்தில் வேலைவாய்ப்புக்காகவும், கல்வி மற்றும் இன்ன பிற வசதிகளுக்காகவும் மக்கள் கிராமங்களை காலிசெய்துவிட்டு நகரங்களுக்கு செல்வது வாடிக்கையான ஒன்றுதான். ஆனால் சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் 85 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்களும் ...
Comments Off on 300 ஆண்டுகளாக பேய்கள் மட்டுமே வசிக்கும் கிராமம்