3 தொப்புள்கள் கொண்ட பெண் - சத்திரசிகிச்சையின் விளைவு.!!

3 தொப்புள்கள் கொண்ட பெண் – சத்திரசிகிச்சையின் விளைவு.!!

thoppul-girl
வினோதங்கள்
பிரிட்டனைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவருக்கு செய்யப்பட்ட பிளாஸ்திக் சத்திரசிகிச்சையொன்றினால் ஏற்பட்ட கோளாறினால் அவரின் வயிற்றில் மூன்று தொப்புள்கள் காணப்படுவதைப் போன்ற தோற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மருத்துவருக்கு எதிராக இப்பெண் வழக்குத் தாக்கல் செய்துள்ளார். எய்லின் ஹார்பர் எனும் இப்பெண், லண்டன் ...
Comments Off on 3 தொப்புள்கள் கொண்ட பெண் – சத்திரசிகிச்சையின் விளைவு.!!