3 ஆண்டுகள் வயிற்றில் கத்திரிக்கோலுடன் வாழ்ந்த பெண்...

3 ஆண்டுகள் வயிற்றில் கத்திரிக்கோலுடன் வாழ்ந்த பெண்…

girl-kathirkol
வினோதங்கள்
பம்மல் கே சம்பந்தம் படத்தில் வருவதுபோல அறுவை சிகிச்சையின்போது வயிற்றில் கத்திக்கோல் வைத்து தையலிட்ட ரஷ்ய மருத்துவமனை. ரஷ்யா நாட்டில் ஐசினா ஸிண்டுசோவா என்ற பெண் சிசேரியனுக்காக மருத்துவமனையில் கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அவருக்கு குழந்தை பிறப்புக்கு ...
Comments Off on 3 ஆண்டுகள் வயிற்றில் கத்திரிக்கோலுடன் வாழ்ந்த பெண்…