230 இறாத்தல் எடையுடைய மனிதர் மரணமடைந்துள்ளார்

230 இறாத்தல் எடையுடைய மனிதர் மரணமடைந்துள்ளார்

Manuel-Uribe-1-300x170
வினோதங்கள்
உலகிலேயே அதிக எடைகூடிய மனிதர் ஒருவர் மெச்சிக்கோவில் வசித்துவந்திருக்கின்றார். 2007ம் ஆண்டில் Guinness புத்தகத்தில் உலகில் அதிக எடைகூடிய மனிதர்களில் முன்னிலை வகிப்பவர் என்றவகையில் இடம்பிடித்திருக்கின்றார். Manuel Uribe என்ற நாமத்தையுடைய இவர் தனது 48வது வயதில் திங்கட்கிழமை ...
Comments Off on உலகில் 1,230 இறாத்தல் எடையுடைய மனிதர் மரணமடைந்துள்ளார்