18 வயது மாணவனை திருமணம் செய்த 40 வயது ஆசிரியை...!!!

18 வயது மாணவனை திருமணம் செய்த 40 வயது ஆசிரியை…!!!

teacher_marries_002
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவில் இளம் வயது மாணவனை ஆசிரியை மணமுடித்த சம்பவத்திற்கு பலர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். பிரித்தானியாவின் பிரோம்லி(Bromley) நகரில் பள்ளி ஒன்றில் பணியாற்றிய ஜெப்பிரி(Jeffery Thomas) தாமஸ் என்ற திருமணமான ஆசிரியை லில்லி மை காட்(Lily-Mai Guard) என்ற மாணவன் ...
Comments Off on 18 வயது மாணவனை திருமணம் செய்த 40 வயது ஆசிரியை…!!!

teacher_marries_002
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவில் இளம் வயது மாணவனை ஆசிரியை மணமுடித்த சம்பவத்திற்கு பலர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். பிரித்தானியாவின் பிரோம்லி(Bromley) நகரில் பள்ளி ஒன்றில் பணியாற்றிய ஜெப்பிரி(Jeffery Thomas) தாமஸ் என்ற திருமணமான ஆசிரியை லில்லி மை காட்(Lily-Mai Guard) என்ற மாணவன் ...
Comments Off on 18 வயது மாணவனை திருமணம் செய்த 40 வயது ஆசிரியை…!!!

teacher_marries_002
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவில் இளம் வயது மாணவனை ஆசிரியை மணமுடித்த சம்பவத்திற்கு பலர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். பிரித்தானியாவின் பிரோம்லி(Bromley) நகரில் பள்ளி ஒன்றில் பணியாற்றிய ஜெப்பிரி(Jeffery Thomas) தாமஸ் என்ற திருமணமான ஆசிரியை லில்லி மை காட்(Lily-Mai Guard) என்ற மாணவன் ...
Comments Off on 18 வயது மாணவனை திருமணம் செய்த 40 வயது ஆசிரியை…!!!