16 வயது மகளை கற்பழித்த தந்தை – இவனை எல்லாம் என்ன பண்ண ..?

16 வயது மகளை கற்பழித்த தந்தை – இவனை எல்லாம் என்ன பண்ண ..?

Lana-Del-Rey-Rape-Scene
சமூக சீர்கேடு
சிங்கப்பூரில் தாய் வேலைக்கு செல்ல அங்கு இவர்களினால் வளர்க்க பட்ட பதினாறுவயது வளர்ப்பு மகளை தந்தை ஒருவர் இருபது தடவை இரண்டு இடங்களில் வைத்து பாலியல் வல்லுறவு புரிந்துள்ளார் . பாதிக்க பட்ட பெண் தனக்கு நிகழ்ந்தவற்றை தாயாருக்கு ...
Comments Off on 16 வயது மகளை கற்பழித்த தந்தை – இவனை எல்லாம் என்ன பண்ண ..?

73701320images-23-150x150
சமூக சீர்கேடு
சிங்கப்பூரில் தாய் வேலைக்கு செல்ல அங்கு இவர்களினால் வளர்க்க பட்ட பதினாறுவயது வளர்ப்பு மகளை தந்தை ஒருவர் இருபது தடவை இரண்டு இடங்களில் வைத்து பாலியல் வல்லுறவு புரிந்துள்ளார் . பாதிக்க பட்ட பெண் தனக்கு நிகழ்ந்தவற்றை தாயாருக்கு ...
Comments Off on 16 வயது மகளை கற்பழித்த தந்தை – இவனை எல்லாம் என்ன பண்ண ..?