15 வயதுச் சிறுமியுடன் 3 மாதங்கள் குடும்பம் நடாத்திய 18 வயது இளைஞன் விளக்கமறியலில்

15 வயதுச் சிறுமியுடன் 3 மாதங்கள் குடும்பம் நடாத்திய 18 வயது இளைஞன் விளக்கமறியலில்

vaslui
சமூக சீர்கேடு
முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பகுதியில் 15 வயதுச் சிறுமியை 3 மாதங்களாக வைத்து பாலியலுறவு கொண்ட 18 வயது இளைஞனை முல்லைத்தீவுப் பொலிசாா் கைது செய்து முல்லைத்தீவு நீதிமன்றில் ஆயா்ப்படுத்தியுள்ளனா். முல்லைத்தீவுப் பொலிஸ் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோா் கொடுத்த முறைப்பாட்டின் ...
Comments Off on 15 வயதுச் சிறுமியுடன் 3 மாதங்கள் குடும்பம் நடாத்திய 18 வயது இளைஞன் விளக்கமறியலில்

Hands Covering Man's Eye and Startled Woman's Mouth
சமூக சீர்கேடு
முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பகுதியில் 15 வயதுச் சிறுமியை 3 மாதங்களாக வைத்து பாலியலுறவு கொண்ட 18 வயது இளைஞனை முல்லைத்தீவுப் பொலிசாா் கைது செய்து முல்லைத்தீவு நீதிமன்றில் ஆயா்ப்படுத்தியுள்ளனா். முல்லைத்தீவுப் பொலிஸ் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோா் கொடுத்த முறைப்பாட்டின் ...
Comments Off on 15 வயதுச் சிறுமியுடன் 3 மாதங்கள் குடும்பம் நடாத்திய 18 வயது இளைஞன் விளக்கமறியலில்

Screen-Shot-2014-06-25-at-7.38.57-PM
சமூக சீர்கேடு
முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பகுதியில் 15 வயதுச் சிறுமியை 3 மாதங்களாக வைத்து பாலியலுறவு கொண்ட 18 வயது இளைஞனை முல்லைத்தீவுப் பொலிசாா் கைது செய்து முல்லைத்தீவு நீதிமன்றில் ஆயா்ப்படுத்தியுள்ளனா். முல்லைத்தீவுப் பொலிஸ் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோா் கொடுத்த முறைப்பாட்டின் ...
Comments Off on 15 வயதுச் சிறுமியுடன் 3 மாதங்கள் குடும்பம் நடாத்திய 18 வயது இளைஞன் விளக்கமறியலில்

17811832sexual-abuse3_0
சமூக சீர்கேடு
முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பகுதியில் 15 வயதுச் சிறுமியை 3 மாதங்களாக வைத்து பாலியலுறவு கொண்ட 18 வயது இளைஞனை முல்லைத்தீவுப் பொலிசாா் கைது செய்து முல்லைத்தீவு நீதிமன்றில் ஆயா்ப்படுத்தியுள்ளனா். முல்லைத்தீவுப் பொலிஸ் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோா் கொடுத்த முறைப்பாட்டின் ...
Comments Off on 15 வயதுச் சிறுமியுடன் 3 மாதங்கள் குடும்பம் நடாத்திய 18 வயது இளைஞன் விளக்கமறியலில்