14 வயதுச் சிறுவனை மன்மதனாக மாற்றி அவனுடன் பாலியலுறவு வைத்திருந்த கர்ப்பிணியின் கதை இது

14 வயதுச் சிறுவனை மன்மதனாக மாற்றி அவனுடன் பாலியலுறவு வைத்திருந்த கர்ப்பிணியின் கதை இது

742252781f9a88c8-64b0-4511-bc5b-d324a70e125e_S_secvpf.gif
சமூக சீர்கேடு
பதினான்கு வயது சிறுவனை மயக்கி பாலியல் ரீதியாக தொடர்பு வைத்திருந்த 31 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்தின் மேற்கு யார்க்‌ஷைர் பகுதியை ஒட்டியுள்ள ஹேர்வுட் ரைஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர், கெர்ரி ஹார்ஸ்ஃபால்(31). இங்குள்ள ...
Comments Off on 14 வயதுச் சிறுவனை மன்மதனாக மாற்றி அவனுடன் பாலியலுறவு வைத்திருந்த கர்ப்பிணியின் கதை இது

742252781f9a88c8-64b0-4511-bc5b-d324a70e125e_S_secvpf.gif
சமூக சீர்கேடு
பதினான்கு வயது சிறுவனை மயக்கி பாலியல் ரீதியாக தொடர்பு வைத்திருந்த 31 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்தின் மேற்கு யார்க்‌ஷைர் பகுதியை ஒட்டியுள்ள ஹேர்வுட் ரைஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர், கெர்ரி ஹார்ஸ்ஃபால்(31). இங்குள்ள ...
Comments Off on 14 வயதுச் சிறுவனை மன்மதனாக மாற்றி அவனுடன் பாலியலுறவு வைத்திருந்த கர்ப்பிணியின் கதை இது