14 வயதுச் சிறுதியை கடத்திச் சென்று பாலியல் வல்லுறவு மேற்கொள்ள முயன்றவா் பொதுமக்களால் நையப்புடைப்பு

14 வயதுச் சிறுதியை கடத்திச் சென்று பாலியல் வல்லுறவு மேற்கொள்ள முயன்றவா் பொதுமக்களால் நையப்புடைப்பு

Highest-Rape-Crime-in-Ethiopia
சமூக சீர்கேடு
”கடும் சுகவீனத்தால் அக்கா ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்” என 14 வயதுச் சிறுமிக்குக் கூறி, அவளை ஏமாற்றி காட்டுப் பகுதிக்குக் கொண்டு சென்று பாலியல் வல்லுறவு செய்ய முயன்ற 25 வயது நபா் பொதுமக்களால் பிடிக்கப்பட்டு நையப்புடைக்கப்பட்ட நிலையில் பொலிசாரிடம் ...
Comments Off on 14 வயதுச் சிறுதியை கடத்திச் சென்று பாலியல் வல்லுறவு மேற்கொள்ள முயன்றவா் பொதுமக்களால் நையப்புடைப்பு

kidnapping
சமூக சீர்கேடு
”கடும் சுகவீனத்தால் அக்கா ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்” என 14 வயதுச் சிறுமிக்குக் கூறி, அவளை ஏமாற்றி காட்டுப் பகுதிக்குக் கொண்டு சென்று பாலியல் வல்லுறவு செய்ய முயன்ற 25 வயது நபா் பொதுமக்களால் பிடிக்கப்பட்டு நையப்புடைக்கப்பட்ட நிலையில் பொலிசாரிடம் ...
Comments Off on 14 வயதுச் சிறுமியை கடத்திச் சென்று பாலியல் வல்லுறவு மேற்கொள்ள முயன்றவா் பொதுமக்களால் நையப்புடைப்பு

rape-file_5
சமூக சீர்கேடு
”கடும் சுகவீனத்தால் அக்கா ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்” என 14 வயதுச் சிறுமிக்குக் கூறி, அவளை ஏமாற்றி காட்டுப் பகுதிக்குக் கொண்டு சென்று பாலியல் வல்லுறவு செய்ய முயன்ற 25 வயது நபா் பொதுமக்களால் பிடிக்கப்பட்டு நையப்புடைக்கப்பட்ட நிலையில் பொலிசாரிடம் ...
Comments Off on 14 வயதுச் சிறுதியை கடத்திச் சென்று பாலியல் வல்லுறவு மேற்கொள்ள முயன்றவா் பொதுமக்களால் நையப்புடைப்பு