14 வயதில் குழந்தை பெற்ற சிறுமி…அதை கழுத்தை நெறித்து கொன்ற கொடூரம்..!

14 வயதில் குழந்தை பெற்ற சிறுமி…அதை கழுத்தை நெறித்து கொன்ற கொடூரம்..!

Image 1
சமூக சீர்கேடு
“என்னுடைய குழந்தையை என் கையால் கழுத்தை நெறித்துக் கொன்றேன். அது மெதுவாக மூச்சை விட்டது. அதன் உடலை என்னுடைய ஷூ பாக்ஸ்க்குள் அடைத்து டிஸ்போஸ் செய்தேன்…” நெஞ்சை பதறவைக்கும் இப்படி ஒரு வாக்குமூலத்தை சொன்னது வேறு யாருமல்ல. 14 ...
Comments Off on 14 வயதில் குழந்தை பெற்ற சிறுமி…அதை கழுத்தை நெறித்து கொன்ற கொடூரம்..!