138 வருடங்கள் தாமதமாக கிடைத்த ‘தபால் கடிதம்’: வியப்பில் மூழ்கிய மூதாட்டி

138 வருடங்கள் தாமதமாக கிடைத்த ‘தபால் கடிதம்’: வியப்பில் மூழ்கிய மூதாட்டி

138_letter_001
வினோதங்கள்
பிரான்ஸ் நாட்டில் 138 வருடங்களுக்கு முன் தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தை சில தினங்களுக்கு முன் கிடைக்கப்பெற்ற மூதாட்டி ஒருவர் அதிர்ச்சியும், ஆச்சரியமும் அடைந்துள்ளார். பிரான்ஸ் நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள Trelon என்ற நகரில் Therese Pailla ...
Comments Off on 138 வருடங்கள் தாமதமாக கிடைத்த ‘தபால் கடிதம்’: வியப்பில் மூழ்கிய மூதாட்டி