13 டாவது மனைவியின் கழுத்தை வெட்டி கொலை செய்த கணவன்

13 டாவது மனைவியின் கழுத்தை வெட்டி கொலை செய்த கணவன்

murder_mystery-puzzle
சமூக சீர்கேடு
அல்யீறிய நாட்டை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் பன்னிரண்டு பெண்களைமணம் முடித்து விவகாரத்து பெற்றுள்ளார் . அதன் பின்னர் புதிதாக மணம் முடித்த பெண்ணுடன் சில மாதங்கள் வாழ்ந்துள்ளார் . அதன் பின்னர் அவரது தொண்டையை வெட்டி கொலை செய்துள்ளார் ...
Comments Off on 13 டாவது மனைவியின் கழுத்தை வெட்டி கொலை செய்த கணவன்