120 வயது தாத்தா 60 வயது பெண்ணுக்கும் திருமணம் -கட்டையில போற வயசில இப்படி கல்யாணமா ..?

120 வயது தாத்தா 60 வயது பெண்ணுக்கும் திருமணம் -கட்டையில போற வயசில இப்படி கல்யாணமா ..?

iraqi-marries-woman.html-750x421
சமூக சீர்கேடு
திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன என்று சொல்வார்கள். இந்த திருமணமோ ஒரு விந்தையானதாக மிளிர்கிறது. அவரவர் நிலையில் அவரவர் செய்வது சரி என்று ஓர் நீதி உண்டு. இத்தகையதொரு நிகழ்வு அஸ்ஸாமில் நடந்துள்ளது. வாக்களர் பட்டியலின்படி இவருக்கு வயது 116. ...
Comments Off on 120 வயது தாத்தா 60 வயது பெண்ணுக்கும் திருமணம் -கட்டையில போற வயசில இப்படி கல்யாணமா ..?