103 வயதில் ஒன்றாக வாழும் உலகின் மிக வயதான இரட்டையர்கள்

103 வயதில் ஒன்றாக வாழும் உலகின் மிக வயதான இரட்டையர்கள்

Worlds-oldest-identical-twins
வினோதங்கள்
பிரிட்டன் நாட்டின் கேயர்பில்லி நகர் அருகே உள்ளது அபெர்ட்ரிட்வெர் என்ற கிராமம். டைட்டானிக் கப்பல் கடலில் மூழ்கிய 1912 ஆம் ஆண்டில் பிளோரன்ஸ் டேவிஸ் மற்றும் கிளெனிஸ் தாமஸ் என்ற இரட்டை பெண் குழந்தைகள் இக்கிராமத்தில் பிறந்தனர். கடவுளின் ...
Comments Off on 103 வயதில் ஒன்றாக வாழும் உலகின் மிக வயதான இரட்டையர்கள்